Orteza Stawu Skokowego Na Opadaj�C� Stop�

$43.95
+ $3.99 Shipping

Orteza Stawu Skokowego Na Opadaj�C� Stop�

Price: $43.95
$43.95 + $3.99 Shipping

In stock

Dispatched within 24 hours

We accept the following payment methods

Description

Instrukcja U�Ytkowania:Dzia�Anie:Orteza Stawu Skokowego I Stopy Zapewnia Niezawodne Mocowanie Dolnej 1/3 Nogi, Kostki I Stopy, Zapobiegaj�C Obrotowi Wewn�Trznemu I Zewn�Trznemu Uda. Najcz�śCiej Stosowany Po Z�Amaniach Szyjki Ko�Ci Udowej. Wygodna Konstrukcja Produktu Pozwala Na Dostosowanie Rozmiaru, Odpinane Elementy U�Atwiaj� Ubranie Produktu, A Dodatkowe Elastyczne Paski Zapewniaj� Dobre Mocowanie.Wskazania:Z�Amania Biodra.Okres Rehabilitacji Po Alloplastyce Stawu Biodrowego.Niedow�Ad I Parali� Ko�Czyn Dolnych R�żNego Pochodzenia.Okres Rehabilitacji Po Udarze (Udar) I Ogniskowe Uszkodzenie Nerw�W Ko�Czyn Dolnych.Zalecane W Przypadku Neuropatii Ko�Czyn Dolnych Ze Zwiotczeniem Stopy.Zapalenie śCi�Gien I Pochewek śCi�Gnistych, Artroza I Zapalenie Staw�W I Stopy.Okres Rehabilitacji Po Odlewie Gipsowym Z Unieruchomieniem Stopy.Cz�śCiowe Uszkodzenie śCi�Gna AchillesaSk�Ad Surowca:40% Pianka Poliuretanowa, Tkanina Dubbingowana: Poliester-30%, Bawe�Na-30%. Cz�ść Mocuj�Ca: Poliester-73%, Lateks-27%Spos�B Ubierania:Zak�Adany Bezpo�Rednio Na Cia�O Lub Na Bawe�Nian� Skarpet�.Stosowa� Wed�Ug Zalecenia Lekarza.Nie U�Ywa� Po Up�Ywie Daty Wa�No�Ci.Przeciwwskazania:Lokalne Choroby Sk�Ry, Potrzeba Odlewu Gipsowego.Warunki Przechowywania:Przechowywa� W Temperaturze Pokojowej, Chroni� Przed Bezpo�Rednim Dzia�Aniem Promieni S�Onecznych I Wilgoci.
  • Fruugo ID: 58532023-118746452
  • EAN: 4820114090324
  • Sold by: Medtex

Delivery & Returns

Medtex

Address: Wadowicka, 6/06, Krakov, 30-415, Poland
Retailer VRN: PL6772384110
Company Number: PL6772384110
All products: Visit Medtex Shop